Заявка за оферта office@meteco-bg.com тел. 0878 431907/тел. 0878 431904/ тел. 0878 43 19 10
  • Начало
  • За нас
  • Обекти
  • USA
  • USA

Изградени обекти

 

images

През месец октомври "МЕТЕКО" АД достави на "ТЕХКЕРАМИК-М" АД патронен филтър

На 19.10.2023г. "МЕТЕКО" АД достави на "ТЕХКЕРАМИК-М" АД патронен филтър, тип MET CART-600 за

Подробно

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 5 БРОЯ ОБЕЗМИРИСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В ПСОВ - ПЛОВДИВ

В края на месец ноември 2022г. бяха успешно въведени в експлоатация 5 броя обезмирисителни

Подробно

Въведени в експлоатация два броя обезмирисителни инсталации в ПСОВ - Тутракан

На 20.05.2021г. бяха успешно въведени в експлоатация два броя обезмирисителни инсталации в ПСОВ -

Подробно

рез м. август 2020г. "МЕТЕКО" АД завърши и пусна в експлоатация реализиран технически проект

През м. август 2020г. "МЕТЕКО" АД завърши и пусна в експлоатация реализиран технически проект за

Подробно

Въведени в експлоатация два броя обезмирисителни инсталации в ПСОВ - Добрич

На 24.10.2019г. бяха успешно въведени в редовна експлоатация два броя обезмирисителни инсталации в

Подробно

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4 БР. ОБЕЗМИРИСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ В ПСОВ - ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

На 19 септември 2019 г. бяха успешно въведени в редовна експлоатация четири обезмирисителни

Подробно

"МЕТЕКО" АД ДОСТАВИ ДВА ПАТРОННИ ФИЛТЪРА В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ НА ОФ "АСАРЕЛ"

"МЕТЕКО" АД достави и пусна в експлоатация два патронни филтъра за пречистване на запрашен въздух

Подробно

АОИ КЪМ ЛЕНТОВА СУШИЛНЯ ЗА АНТИБИОТИЦИ В "БИОВЕТ" АД - КЛОН РАЗГРАД

В края на м. април 2018 г. беше завършено изграждането на проектирана и доставена от „МЕТЕКО” АД „

Подробно

"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД - КОРПУС ЕДРО ТРОШЕНЕ

На 22.02.2018 г., след успешно проведени 72-часови изпитания, бяха въведени в редовна експлоатация

Подробно

"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД - ПОКРИТ СКЛАД

На 12.01.2018 г., след успешно проведени 72-часови изпитания, бяха въведени в редовна експлоатация

Подробно

Да изградим заедно проект?

Свържете се с нас