Заявка за оферта office@meteco-bg.com 02 / 955 54 93 | fax: 02 / 955 54 95
 • Начало
 • За нас
 • Обекти
 • USA
 • USA
 • slider-image
  28 години
  метеко
  Лидер в проектирането и изграждането на
  аспирационно-обезпрашителни инсталации.
  Научете повече              
 • slider-image
  МЕТЕКО АД
  разработва
  и доставя ръкавни, патронни и джобни филтри
  за обезпрашаване на работната среда в производствените предприятия,
  в минната промишленост, машиностроенето,

  леярни, дърводелни, мелници, текстилни цехове
  и др.
  Връзка с нас              
 • slider-image
  МЕТЕКО АД
  проектира
  изработва, доставя и въвежда в експлоатация вентилационни
  инсталации както и инсталации за обезмирисяване
  на газове.

  Научете повече              

Актуални Новини


Инженерингова дейност Прочетете повече


МЕТЕКО АД е акционерно дружество, създадено през 1990 г. Специализирано е в проектирането и изграждането на аспирационно-обезпрашителни инсталации за очистването на промишлени и вентилационни газове и прахогазови емисии във всички отрасли на промишлеността.


ИЗГРАЖДАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТИ "ДО КЛЮЧ" Прочетете повече

Изградени обекти


2017г. „МЕТЕКО” АД достави три обезмирисителни

2017г. „МЕТЕКО” АД достави три обезмирисителни инсталации за ПСОВ – Враца. Инсталациите са

Подробно

2017г. През месец април 2017г. „МЕТЕКО” АД

2017г. През месец април 2017г. „МЕТЕКО” АД достави на ТЕЦ ДЕВЕН оборудване за обезпрашаване по

Подробно

2016г. В края на м.юли

2016г. В края на м.юли 2016 г. беше успешно въведена в редовна експлоатация проектираната,

Подробно

2015г. ПСОВ „Созопол”

2015г. ПСОВ „Созопол”- четири обезмирисителни инсталации тип “MET DEO” производителности : Q1= 11

Подробно

2015г. „Асрел-Медет” АД- гр. Панагюрище

2015г. „Асрел-Медет” АД- гр. Панагюрище- изградени три комплексни обезпрашителни инсталации с

Подробно

2015г. Беше успешно завършена цялостна

2015г. Беше успешно завършена цялостна реконструкция на аспирационно-обезпрашителната инсталация в

Подробно

2015г. - „МЕТЕКО” АД достави две

2015г. - „МЕТЕКО” АД достави две обезмирисителни инсталация към ПСОВ – гр. Варна, чийто главен

Подробно

2015г. - Реконструирана и модернизирана пречиствателна

2015г. - Реконструирана и модернизирана пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Габрово

Подробно

2015г. - „Рока България” АД- гр. Каспичан

2015г. - „Рока България” АД- гр. Каспичан- цех „масоподготвителен”. Патронен филтър “ MET CART” с

Подробно

От 2011 г. „МЕТЕКО” АД се специализира в разработването на ефикасни обезмирисителни инсталации, които третират аспирационен въздух от цехове, в които има източници на органични, лошо миришещи изпарения.